Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Spotkanie techniczne grupy EURIG

Autor: Marcin Roszkowski,

Kategorie: Katalogowanie i bibliografia, Wydarzenia

Tagi: ,

Zostaw komentarz

27 stycznia 2012 roku w Paryżu odbyło się spotkanie członków EURIG – europejskiej grupy zainteresowań RDA. Spotkanie zostało zorganizowane w Bibliothèque national de France, a jego celem była dyskusja nad zagadnieniami opracowanymi przez przedstawicieli BnF, które zamieszczono w raporcie rozesłanym członkom EURIG. Dotyczyły one poprawności implementacji założeń modelu FRBR w RDA oraz międzynarodowego charakteru RDA.  Spotkaniu przewodniczył komitet wykonawczy EURIG, czyli Alan Danskin (British Library), Gildas Illen (BnF) oraz Laura Peters (Koninklijke Bibliotheek) w roli sekretarza. Dyskusję prowadziła Françosie Bourdon (BnF). Techniczny charakter spotkania polegał na analizie, dyskusji i opracowaniu wniosków nad postawionymi przez przedstawicieli BnF problemami dotyczącymi wspomnianych obszarów. Przedmiotem analiz podczas spotkania były m.in.:

  • Rozbieżności między FRBR i RDA w identyfikacji własności dla jednostek  na poziomie dzieła, realizacji i manifestacji
  • Ułomności FRBR w definiowaniu zakresu stosowania określonych atrybutów
  • Nadinterpretacja RDA w odniesieniu do ustaleń FRBR.

Dyskusje nad konkretnymi zasadami RDA dotyczyły m.in. daty ustanowienia praw autorskich na poziomie realizacji i materializacji, nieadekwatności wyodrębnienia cechy język na poziomie realizacji (problem z ustaleniem języka oryginału podczas katalogowania), itp.  Podczas obrad powołano grupę roboczą EURIG, której przedmiotem analiz będą ustalenia RDA dotyczące prac współwydanych. W skład grupy weszli Miriam Säfstrom (Szwecja), Verena Schaffner (Austria), Françoise Leresche, Philippe Le Pape (Francja) oraz przedstawiciele DNB i British Library. Skierowano również kilka oficjalnych zapytań do FRBR Review Grup dotyczących zapisów FRBR, których interpretacja nie była jednoznaczna dla członków EURIG. Dużą dyskusję wywołał postulat o opracowaniu europejskiego profilu RDA, który miałby uwzględniać zasady RDA, ale po modyfikacjach i w odniesieniu do potrzeb instytucji europejskich. Ustalono, że lepszym rozwiązaniem będzie opracowanie profilów aplikacyjnych RDA dla poszczególnych typów jednostek prowadzących działalność bibliograficzną  (np. dla poszczególnych typów bibliotek, sieci bibliotecznych, itp.). Efektem takich prac byłoby opracowanie podstawowych, obligatoryjnych elementów ze schematu RDA, które będą odpowiednie dla prowadzenia określonego typu działalności informacyjnej. W tym celu, jednym z pierwszych kroków będzie współpraca z sekcjami bibliografii i katalogowania przy IFLA.
Wiele z zastrzeżeń przedstawicieli BnF (popartych również przez pozostałych członków EURIG) dotyczyło międzynarodowego charakteru RDA, co miało być jednym z atutów tych zasad katalogowania. Alan Danskin (przewodniczący EURIG) w imieniu komitetu sterującego RDA potwierdził, że ten aspekt nadal wymaga dopracowania i liczy na udział członków EURIG w tym kontekście.
W ramach prac podczas spotkania zaproponowano szereg poprawek i uwag wobec RDA, które przyjmą formę oficjalnych dokumentów i zostaną przedstawione komitetowi sterującemu RDA. Dokumenty te zostaną opracowane przez członków EURIG, ale zostaną zgłoszone jako stanowisko tej organizacji.
Przyszłe zadania, które zostaną podjęte przez EURIG to:
•    Przeprowadzenie badania wśród europejskich instytucji odpowiedzialnych za rejestrację bibliograficzną na temat aktualnie stosowanych zasad katalogowania, formatów danych oraz systemów bibliotecznych.
•    Sfinalizowanie projektów zmian w RDA i dostarczenie ich do komitetu sterującego RDA.
•    Sfinalizowanie prac nad uwagami do FRBR Review Group.
•    Zorganizowanie spotkania grupy roboczej EURIG poświęconej pracom współwydanym podczas konferencji IFLA w Helsinkach
•    Organizacja kolejnego spotkania grupy EURIG w Bibliotece Narodowej Hiszpani w Madrycie
Spotkanie paryskie miało charakter intensywnych i często długotrwałych dyskusji i trwało ponad osiem godzin. Zgromadziło 36 osób z 17 europejskich instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>