Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Spotkanie grupy EURIG (Sztokholm 19-20.09.2013 r.)

Autor: Marcin Roszkowski,

Kategorie: Standardy, Wydarzenia

Tagi: ,

Zostaw komentarz

Tegoroczne zebranie członków grupy EURIG odbyło się w Sztokholmie w Bibliotece Królewskiej. Spotkanie odbyło się w dniach 19-20.10.2013 r. i uczestniczyło w nim 27 delegatów z 17 państw. EURIG jest grupą przedstawicieli europejskich bibliotek narodowych oraz instytucji związanych z rejestracją bibliograficzną. Celem grupy jest analiza nowych angloamerykańskich zasad katalogowania – RDA : RescourceDescrition and Access i wymiana doświadczeń związanych z metodyką ich wdrożeń jako krajowych zasad katalogowania oraz organizacji prac nad tym standardem.  EURIG zawiązano w grudniu 2011 roku podczas spotkania w Niemieckiej Bibliotece Narodowej. Obecny skład członków grupy powiększył się do 31. a instytucją, która dołączyła jako ostatnia jest Biblioteka Narodowa Islandii. Przedmiotem spotkania w Sztokholmie była dyskusja nad wytycznymi RDA dotyczącymi:

 • prac współwydanych,
 • międzynarodowego charakteru RDA,
 • tematyki dokumentu z punktu widzenia zasad katalogowania.

W tym miesiącu zakończy się badanie ankietowe dotyczące planów członków EURIG wobec przyjęcia zasad RDA. Podczas spotkania znane były odpowiedzi tylko połowy członków grupy. Pełne wdrożenie z ustaloną datą zadeklarowało osiem instytucji, w pozostałych siedmiu przypadkach nie jest jeszcze znana decyzja o przyjęciu RDA, bądź trwają cały czas prace. Do instytucji, które zadeklarowały przyjęcie RDA należą:

 • Biblioteka Narodowa Łotwy (2016)
 • Francuska Biblioteka Narodowa (brak daty)
 • Biblioteka Narodowa Szwecji (brak daty)
 • Niemiecka Biblioteka Narodowa (2015)
 • Biblioteka Narodowa Finlandii (2015)
 • British Library (od 2013)

Wśród zwolenników RDA panuje przekonanie, że wdrożenie tych zasad pozwoli na pełną  “eferberyzację” katalogu bibliotecznego, zmniejszy koszty związane z katalogowaniem, pozwoli na interoperacyjność danych bibliograficznych, czyli  spójność na poziomie ich wymiany a także umożliwi  aktualizację własnych, krajowych zasad katalogowania i objęcie zakresem dodatkowych typów dokumentów. Wśród “sceptyków” pojawiają się głosy, że RDA jest zbyt kosztowne zarówno w kwestii wdrożenia jak i z punktu ekonomiki pracy bibliotekarzy katalogujących, wymaga dużego nakładu pracy związanej z tłumaczeniem. Często przyjmowanym stanowiskiem jest tutaj wyczekiwanie i obserwowanie prac innych członków EURIG oraz czerpanie z ich doświadczeń.

Zasadniczą część pierwszego dnia poświęcono dyskusji na temat szczegółowych zapisów RDA dotyczących prac współwydanych oraz budzących wątpliwości zaleceń RDA. W wyniku dyskusji przyjęto oficjalne stanowisko EURIG wobec analiz krytycznych RDA podejmowanych przez inne instytucje. Członkowie EURIG w ramach spotkań oraz w wyniku prac grup roboczych wystosowali do Komitetu Sterującego RDA cztery oficjalne dokumenty zawierające krytyczne uwagi na temat zapisów RDA oraz propozycje rozwiązań przyjęte przez członków EURIG. Po każdym spotkaniu komitet odpowiedzialny za rozwój RDA otrzymuje oficjalną notatkę zawierającą przebieg dyskusji grupy oraz stanowisko wobec propozycji zmian zgłoszonych przez inne instytucje. Działalność EURIG w tym kontekście to 17 zgłoszonych dokumentów. Pełny wykaz podjętych tematów podczas tegorocznego spotkania dostępny jest na oficjalnej stronie EURIG

Zgodnie ze statutem grupy w tym roku przeprowadzono wybory na przewodniczącego EURIG, jego zastępcę i sekretarza. Do tej pory komitet wykonawczy EURIG składał się z następujących osób:

 • Przewodniczący : Alan Danskin (British Library)
 • Zastępca : GildasIllien (BnF)
 • Sekretarz : Laura Peters (KoninklijkeBibliotheek)

 

Tegoroczne wybory wprowadziły zmiany :

 • Przewodnicząca : Verena Schaffner (Austrian Library Network)
 • Zastępca : Alan Danskin (British Library)
 • Sekretarz : Lian Wintermans (KoninklijkeBibliotheek)

 

Podczas drugiego dnia poruszono problem opisu rzeczowego dokumentu w RDA. Aktualnie sekcja siódma RDA pt. Relacje między pojęciami, obiektami, wydarzeniami i miejscami, nie zawiera żadnych treści. Mają tutaj być prezentowane ogólne wytyczne związane z opisem rzeczowym dokumentu. Samo uwzględnienie aspektu opisu treści dokumentu w zasadach katalogowania jest mocno dyskusyjne ponieważ wybór konkretnego języka informacyjno-wyszukiwawczego do reprezentacji treści dokumentu powoduje przyjęcie jego pragmatyki i form zapisu. W RDA ten aspekt ma być jednak uwzględniony na dużym poziomie ogólności. Problem dotyczy przyjęcia lub modyfikacji założeń FRBRFRSAD w tym kontekście.

 

Druga część obrad tego dnia poświęcona była aktywności bibliotek w publikowaniu i udostępnianiu danych bibliograficznych i wzorcowych w modelu Linked Data. Dyskutowano również na temat projektu Biblioteki Kongresu, BIBFRAME – alternatywy wobec MARC 21.

 

Następne spotkanie grupy EURIG odbędzie się w połowie 2014 roku w Wiedniu.

 

Biblioteka Narodowa od połowy marca 2013 roku prowadzi prace nad zasadami RDA. W chwili obecnej jest to działalność kilkuosobowego zespołu, który obok pozostałych obowiązków zajmuje się standardem RDA. Aktualnie,  przedmiotem prac jest analiza RDA pod kątem:

 • różnic i podobieństw z ISBD,
 • terminologii stosowanej w RDA,
 • wpływu RDA na metodykę tworzenia rekordów bibliograficznych i wzorcowych,
 • polityki katalogowania w BN,
 • sposobu nauczania RDA
 • koniecznych warunków poprzedzających ewentualne wdrożenie RDA (m.in. struktura systemu bibliotecznego, wdrożenie FRBR, znajomość modelu FRBR wśród bibliotekarzy).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>