Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Konferencja IFLA, Kapsztad 2015, dzień 1. (15.08.2015)

Autor: Maciej Sagata,

Kategorie: Wydarzenia

Tagi: , , ,

Zostaw komentarz

IFLA 2015

Rozpoczęła się 81. Konferencja IFLA, tym razem w Kapsztadzie. Dzień pierwszy (15.08.2015) to głównie spotkania stałych komitetów. Jako członek sekcji bibliograficznej uczestniczyłam w inauguracyjnej sesji, na której obecnych było 12 członków zespołu oraz 10 obserwatorów.

Postawiono podstawowe pytanie, czy sekcja w takiej formie jest nadal potrzebna, a jeśli tak, to dlaczego? Zmiany jakie zachodzą w świecie bibliotekarskim zmieniły zadania, rolę i znaczenie bibliografii.

Obecnie, kiedy to metadane i bazy danych są podstawą do wyszukiwania informacji, tradycyjne myślenie o bibliografii straciło na znaczeniu i zmian wymaga rownież nazwa sekcji.

Zastanawiano się nad relacją pomiędzy sekcjami katalogowania a bibliografii.

Zaprezentowano nowy biuletyn: IFLA Metadata Newsletter, który rozpoczęto publikować wspólnie z sekcjami: katalogową oraz klasyfikacji i indeksacji.

Przedstawiono dokument, nad którym prace rozpoczęto jeszcze w 2012 roku: Best Practice for National Bibliographic Agencies in a Digital Age.

Zwrócono uwagę na fakt, iż bibliografia nie dotyczy tylko drukowanych dokumentów, ale coraz ważniejsze stają się dokumenty online. Pojawia się też pewien konflikt między bazami danych a publikowaną bibliografią, głównie z powodu stosowanego RDA. Zamieszczanie elementów RDA w bibliografii jest trudne. Na jakim poziomie opisywać bibliografię, skoro nie mieszczą się w niej hasła autorytatywne? Jednak doświadczenia w poszczególnych krajach są rożne i nie dla wszystkich stanowi to problem.

Na zakończenie omówiono poniedziałkową sesję bibliograficzną, która w tym roku będzie poświęcona egzemplarzowi obowiązkowemu dokumentów elektronicznych.

Kolejną sesją w tym dniu było spotkanie stałego komitetu ds. katalogowania. W spotkaniu uczestniczyło 18 członków oraz ponad 20 obserwatorów. Sekcja ta zawsze cieszy się dużą popularnością i bierze w niej udział tyle osób, że czasami trudno ich zmieścić w sali.

Po wyborach nowych władz sekcji omówiono sprawy związane z organizacją oraz działalnością poza dorocznymi spotkaniami. Zaprezentowano również nowy biuletyn i zastanawiano się, czy spełnia on oczekiwania.

W ramach sekcji działają grupy robocze: FRBR oraz ISBD. Omówiono strategie i działanie tych grup.

Zgłoszone podczas ubiegłorocznego spotkania problemy związane z anonimami klasycznymi Afryki oraz literaturą Ameryki Łacińskiej zostały przedstawione przez grupy robocze, jednak prace nad tym bedą jeszcze trwały.

Przedstawiono rownież raport z prac nad ICP (International Cataloguing Principles) oraz plan dalszej działalności podejmowanej w ramach rewizji dotychczasowych zasad. Związane to jest rownież z nazwami osób (names of person), które należy przyjąć do khw.

Kolejne spotkanie to stały komitet ds. klasyfikacji i indeksacji, którego przewodniczącą jest Maja Žumer, prof. Uniwersytetu w Lublanie, autorka wielu prac z dziedziny bibliografii oraz zagadnień informacji naukowej. Główne problemy przedstawione podczas tej sesji dotyczyły słownictwa przedmiotowego i relacji z innymi językami. Stwierdzono, ze nie jest możliwe automatyczne tłumaczenie słów z języka angielskiego na krajowe, ponieważ ich znaczenia często się nie pokrywają. Przedstawiono raport z prowadzonych dotychczas prac związanych z hasłami.

Na koniec przedstawiciele wszystkich trzech sekcji spotkali sie na krótkiej uroczystości z okazji wydania wspólnej publikacji, o której była już wczesniej mowa (Best Practice…).

Kolejny dzień rozpoczął się otwarciem sesji i programem artystycznym. Uczestniczyłam w spotkaniu grupy roboczej ISBD, gdzie mogłam zobaczyć, w jaki sposób omawiane są wprowadzane zmiany.

W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawicie SC Cataloguing i kilka osób SC Bibliography.

Przedstawiono prace nad adaptacją ISBD w kontekście RDA. Referowano takie zagadnienia, jak:

  1. Mapping ISBD arena 0 to ROF vocabularies
  2. ISBD application profile reports
  3. Guidelines for use of ISBD as Linked Data
  4. Alignment of ISBD to RDA elementy sets
  5. ISBD unconstrained namespace, reports
  6. ISBD changes RDA, Toolkit
  7. Alignment in JSC space in GitHub

 

Relację przesłała z Kapsztadu Grażyna Federowicz.

IMG_0392 IMG_0395

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>